Splošni pogoji poslovanja :: MiniMe

Uvjeti poslovanja tvrtke MiniMe

Uvjeti poslovanja

OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA PRIGOVORA POTROŠAČA

Sukladno članku 10. Zakona o zaštiti potrošača (Nar. nov., br. 41/14.) obavještavamo potrošače da nezadovoljstvo u odnosu na kupljeni proizvod ili pruženu uslugu mogu iskazati prigovorom u pisanoj formi u našim poslovnim prostorijama pri čemu ćemo Vam bez odgađanja pisano potvrditi primitak prigovora. Prigovor također možete poslati putem pošte, telefaksa ili elektroničke pošte,
na adresu: MiniMe d.o.o.; Tbilisijska ulica 59, 1000 Ljubljana, Slovenia (EU)
ili
na telefaks: +386 41 760 900
ili
na e-mail adresu: info@minime.si

Trgovac se obvezuje u pisanom obliku odgovoriti na prigovore u pisanom obliku u roku od 15 dana od dana zaprimanja prigovora.

Podnositelj prigovora obavezan je u prigovoru navesti svoje ime i prezime te adresu za dostavu odgovora.

Preuzmite obavijest o načinu podnošenja prigovora potrošača

OPĆI UVJETI POSLOVANJA

Informacije o trgovačkom društvu

MiniMe d.o.o.
Tbilisijska ulica 59
1000 Ljubljana

Slovenia (EU)

Adresa elektroničke pošte: info@minime.si

Info telefon: 00386 41 760 900
Cijena poziva i obračunska jedinica za pozive naplaćuje se po cijeni poziva prema fiksnim mrežama telekomunikacijskog operatera korisnika.

Radno vrijeme telefonskih operatera je radnim danom od 09:00 do 17:00. Sutotom, nedjeljom i blagdanima korisnička podrška nije dostupna.

Račun u Sberbank banci d.d. IBAN: SI56 3000 0001 5530 415
Iznos temeljnoga kapitala društva: 7.500,00€ / u cijelosti uplaćen u novcu

Članovi uprave: David Grozina, član uprave (zastupa društvo pojedinačno i samostalno); Gregor Brzin, član uprave (zastupa društvo pojedinačno i samostalno)
MBS: 6596789000
OIB: SI14301679

Opće odredbe

Tvrtka Minime d.o.o. pruža online uslugu putem svoje Internet stranice na domeni minime-beba.com.hr, na World Wide Web mreži - Internet. Usluga se sastoji od pružanja informacijskih usluga, upravljanja sadržajem te provođenja financijskih transakcija.

Uvjeti korištenja propisuju uvjete i pravila za Krajnje korisnike i odnose se na korištenje Internetske stranice www. minime-beba.com.hr. Korištenjem Internetske stranice Krajnji korisnici iskazuju da se slažu s Općim uvjetima poslovanja i korištenja te pristaju na korištenje Internetske stranice www.minime-beba.com.hr u skladu s njima. Pravo Korištenja Internetske stranice osobno je pravo Krajnjeg korisnika, i ne može se ni na koji način prenositi na druge fizičke ili pravne osobe niti je bilo koji korisnik ovlašten prijavljivati druge fizičke ili pravne osobe. Krajnji korisnik osobno je odgovoran za zaštitu povjerljivosti zaporki, na mjestima gdje one kao takve postoje. Krajnji korisnik je upoznat sa činjenicom da ponekad dolazi do prekida usluga, ili do događaja koji su izvan kontrole tvrtke MiniMe d.o.o. te prihvaća da tvrtka MiniMe d.o.o. nije odgovorna za bilo kakav gubitak podataka do kojeg može doći za vrijeme prijenosa informacija na Internetu. Krajnji korisnik se slaže i prihvaća da pristup Internetskim stranicama ponekad može biti u prekidu, privremeno nedostupan ili isključen.

Tvrtka MiniMe d.o.o. zadržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti ili ukinuti bilo koji segment poslovanja, uključujući, i bez ograničenja, sadržaj, vrijeme dostupnosti, kao i opremu potrebnu za pristup ili korištenje stranica. Nadalje, tvrtka MiniMe d.o.o. može prestati slati bilo koji dio informacija, ili bilo koju vrstu informacija, može promijeniti ili ukinuti bilo koji način prijenosa podataka te može promijeniti brzine prijenosa podataka, kao i bilo koje njihove druge karakteristike.

Korištenjem ovih Internetskih stranica Krajnji korisnik potvrđuje da je upoznat i suglasan s Općim uvjetima poslovanja i korištenja. Tvrtka MiniMe d.o.o. poručuje Krajnjem korisniku: Ukoliko se s ovdje navedenim uvjetima korištenja i pravilima ne slažete ili ako imate manje od 14 godina, molimo vas da se suzdržite od uporabe ove Internetske stranice.

Tvrtka MiniMe d.o.o. zadržava pravo u bilo kojem trenutku, i bez prethodne obavijesti, ukoliko to smatra potrebnim, ukinuti ili izmijeniti bilo koji od ovdje navedenih Općih uvjeta poslovanja i korištenja i/ili Izjavu o povjerljivosti podataka . Stoga, savjetuje Krajnje korisnike da s vremena na vrijeme ponovo pročitaju informacije sadržane u Općim uvjetima poslovanja i korištenja i Izjavi o povjerljivosti podataka, a kako bi ostali informirani o takvim promjenama. Nastavak korištenja Internetske stranice i nakon objave na internetu novih promijenjenih Općih uvjeta poslovanja i korištenja odnosno Izjave o povjerljivosti, podrazumijeva se da Korisnik prihvaća izmjene.

Krajnji korisnik je odgovoran za nabavu i održavanje svoje računalne opreme, uključujući sav softver i hardver koji posjeduje i koji koristi, kao i drugu opremu potrebnu za pristup i korištenje ovih Internetskih stranica te sve sa tim povezane troškove. Tvrtka MiniMe d.o.o. nije odgovorna za bilo kakva oštećenja opreme Krajnjeg korisnika koja mogu nastati kao posljedica korištenja ovih Internetskih stranica.

Ova Internetska stranica privatno je vlasništvo. Sva međusobna komunikacija i interakcija koja se odvija putem ovih Internetskih stranica mora biti u skladu s ovim Općim uvjetima poslovanja i korištenja. Krajnji korisnici ne smiju putem ove Internetske stranice objavljivati ili prenositi bilo kakve materijale koji ugrožavaju, ili na bilo koji način krše prava drugih, bilo kakav materijal koji je po svojoj prirodi nezakonit, ugrožavajući, uvredljiv, klevetnički, koji narušava ili ugrožava privatnost, koji je vulgaran, opscen, ili na drugi način nepoželjan u odmjerenoj komunikaciji, koji potiče na protupravne aktivnosti, ili na drugi način krši bilo koji propis te koji, bez izričitog, prethodnog, pismenog odobrenja tvrtke MiniMe d.o.o., sadrži oglašavanje ili ponudu bilo čijih proizvoda i usluga. Krajnji korisnik ne smije koristiti ovu Internetsku stranicu za oglašavanje ili izvođenje bilo kakve komercijalne, vjerske, političke, ili nekomercijalne promidžbe.

Svi materijali koji se nalaze na www.minime-beba.com.hr Internetskoj stranicama ekskluzivno su pravo tvrtke MiniMe d.o.o., ili se koriste uz izričito odobrenje nositelja autorskih prava te nositelja prava na žigovima i/ili dizajnu. BILO KAKVO KOPIRANJE, DISTRIBUCIJA, PRIJENOS, OBJAVLJIVANJE, POVEZIVANJE, DUBINSKO POVEZIVANJE, ILI MIJENJANJE NA DRUGI NAČIN OVIH INTERNETSKIH STRANICA BEZ IZRIČITOG PISMENOG ODOBRENJA TVRTKE MiniMe D.O.O. STROGO JE ZABRANJENO! Kršenje Općih uvjeta poslovanja i korištenja može dovesti do pokretanja parničnih postupaka i/ili do kaznenog progona protiv počinitelja radi povrede autorskih prava, prava žiga, ili prava kojeg drugog oblika intelektualnog vlasništva.

Internetska stranica sadrži materijale zaštićene autorskim pravom, žigom, dizajnom te druge informacije koje su pokrivene drugim pravima fizičkih ili pravnih osoba, uključujući, ali bez ograničenja na, tekstove, softver, fotografije, video materijale, grafiku, glazbu, zvuk, kao i cijeli sadržaj Internetskih stranica www.minime-beba.com.hr, a u skladu s propisima Republike Hrvatske. Krajnji korisnik ne smije mijenjati, objavljivati, prenositi, sudjelovati u prijenosu ili prodaji, stvarati izvedenice, ili na bilo koji način iskorištavati bilo koji sadržaj, u cijelosti ili djelomično. Krajnji korisnik može preuzimati, ispisivati i spremati materijale zaštićene autorskim pravom samo u svrhu svoje vlastite uporabe. Nije dozvoljeno kopiranje, redistribucija, ponovni prijenos, izdavanje ili komercijalno iskorištavanje preuzetog materijala bez izričitog pismenog odobrenja tvrtke MiniMe d.o.o. i nositelja autorskog prava.

Krajnji korisnik ne smije na ovoj Internetskoj stranici postavljati, objavljivati, ili na drugi način činiti dostupnima bilo kakav materijal koji podliježe autorskom pravu, žigu, ili drugim pravima intelektualnog vlasništva, bez izričitog odobrenja nositelja tih prava. Tvrtka MiniMe d.o.o. nema nikakvu obavezu izvješćivati Krajnjeg korisnika, ili mu pomagati odrediti da li je neki materijal podložan autorskom pravu. Krajnji korisnik je jedino i isključivo odgovoran za štetu koja može nastati povredama autorskih prava, zlouporabom žiga i drugih prava intelektualnog vlasništva, ili bilo kakvih problema nastalih u vezi s objavom takvih materijala. Postavljanjem materijala na bilo koji javno dostupni dio ovih Internetske stranice, Krajnji korisnik izjavljuje da je nositelj prava na tim materijalima i da izričito daje tvrtki MiniMe d.o.o. vremenski i prostorno neograničeno, besplatno, stalno, nepovratno, ne-ekskluzivno pravo i licencu za korištenje, reprodukciju, modificiranje, prilagođavanje, objavljivanje, prevođenje i distribuciju takvog materijala (djelomično ili u cijelosti). Krajnji korisnik također daje drugim krajnjim korisnicima pravo pristupanja, pregledanja, spremanja ili reprodukcije tog materijala njihovu za vlastitu uporabu. Time Krajnji korisnik daje pravo tvrtki MiniMe d.o.o. mijenjati, kopirati, objaviti i distribuirati bilo koji materijal koji Krajnji korisnik učini dostupnim na Internetskoj stranici www.minime-beba.com.hr.

Krajnji korisnik se izričito slaže da je korištenje Internetske stranice www.minime-beba.com.hr isključivo na odgovornost Krajnjeg korisnika tako da tvrtka MiniMe d.o.o. ne jamči (I) ZA POSLJEDICE KOJE MOGU NASTATI UPORABOM OVE INTERNETSKE STRANICE, ILI (II) ZA TOČNOST, POUZDANOST ILI SADRŽAJ BILO KOJE INFORMACIJE, USLUGE ILI ROBE DANE PREKO OVE INTERNETSKE STRANICE.

Odgovornost Krajnjeg korisnika odnosi se na sve štete, ili moguće ozljede uzrokovane bilo kakvom greškom, izuzećem, prekidom, brisanjem, kvarom, kašnjenjem u radu ili prijenosu, računalnim virusom, prekidom u komunikacijskoj liniji, krađom, uništenjem ili neovlaštenim pristupom, promjenama ili zlouporabom zapisa, raskidom ugovora, neprikladnim ponašanjem, nemarom, ili bilo kakvom drugom radnjom. Krajnji korisnik izričito potvrđuje da tvrtka MiniMe d.o.o. nije odgovorna za uvredljivo, neprikladno ili protuzakonito ponašanje Krajnjeg korisnika ili trećih strana te da rizik od šteta koji može nastati kao posljedica navedenog u potpunosti leži na Krajnjem korisniku.

Ni u kojem slučaju tvrtka MiniMe d.o.o. neće biti odgovorna za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posljedica korištenja, ili zbog nemogućnosti korištenja ovih internetskih stranica. Krajnji korisnik izričito potvrđuje da se uvjeti ovog poglavlja odnose na cjelokupan sadržaj Internetske stranice.

Uz prethodno navedene uvjete, tvrtka MiniMe d.o.o, neće biti odgovorna, bez obzira na uzrok ili trajanje, za bilo koje pogreške, netočnosti, ili druge nedostatke, neprikladnost ili neizvornost, informacija koje se nalaze na ovoj Internetskoj stranici, kao i za bilo kakvo kašnjenje ili prekid u prijenosu informacija do krajnjeg korisnika, za bilo kakva potraživanja ili gubitke koji iz tog proizlaze. Niti jedna od gore navedenih strana neće biti odgovorna za bilo kakva potraživanja ili gubitke treće strane, uključujući i izgubljenu dobit.

Tvrtka MiniMe d.o.o. nije odgovorna za bilo kakav sadržaj koji korisnik, pretplatnik, ili neovlašteni korisnik može postaviti na Internetsku stranicu. Tvrtka MiniMe d.o.o. zadržava pravo promjene, prilagođavanja, izmjene, brisanja ili uklanjanja bilo kojeg sadržaja za koji ocjeni da je neprikladan.

Krajnji korisnik potvrđuje da su sve diskusije ocjene, komentari, privatne poruke, javne a ne privatne prirode, i da stoga djelatnici tvrtke MiniMe d.o.o. mogu nadzirati komunikacije Krajnjih korisnika bez njihovog znanja i eksplicitnog dopuštenja.

Krajnji korisnik se slaže da će obeštetiti, i neće smatrati odgovornim tvrtku MiniMe d.o.o., od svih zahtjeva za naknadom štete i troškova, uključujući troškove pravnog zastupanja, a koji mogu nastati uporabom ovih Internetskih stranica od strane Krajnjeg korisnika.

Tvrtka MiniMe d.o.o. može raskinuti poslovni odnos s bilo kojim svojim Krajnjim korisnikom u bilo kojem trenutku.

Korisnik može svoje upite i komentare poslati pismeno, poštom ili e-mailom, a MiniMe d.o.o. će poslati pismeni odgovor poštom ili e-mailom u zakonskom roku.

MiniMe d.o.o. je registrirani žig tvrtke MiniMe d.o.o. te su stoga sva prava u odnosu na ovaj žig time izričito pridržana.

Domena www.minime-beba.com.hr je registrirana domena tvrtke MiniMe d.o.o.

Tvrtka MiniMe d.o.o., distributer je (a ne izdavač) sadržaja koji pribavljaju treće strane i Krajnji korisnici. Tvrtka MiniMe d.o.o. ne jamči za točnost, potpunost, ili korisnost bilo kojeg sadržaja, kao ni njegove mogućnosti prodaje ili prikladnosti za bilo koju određenu namjenu.

Tvrtka MiniMe d.o.o. nije odgovorna za točnost ili pouzdanost bilo kojeg mišljenja, savjeta, ili izjave koja je objavljena na www.minime-beba.com.hr Internetskoj stranici, od strane bilo koga tko nije ovlaštena osoba tvrtke MiniMe d.o.o. Ni pod kojim uvjetima tvrtka MiniMe d.o.o. neće biti odgovorna za bilo kakav gubitak ili štetu nastalu tim što se Krajnji korisnik oslonio na informacije dobivene putem www.minime-beba.com.hr Internet stranice. Na Krajnjem korisniku leži sva odgovornost ocijeniti točnost, kompletnost ili korisnost bilo koje informacije, mišljenja, stava, savjeta ili drugog sadržaja koji je dostupan putem www.minime-beba.com.hr Internet stranice.

Sjedište tvrtke MiniMe d.o.o. je u LJubljani, u Republici Sloveniji. Pravni sporovi koji mogu nastati, kao posljedica korištenja ovih Internetskih stranica (osim ako posebnim ugovorom nije drugačije navedeno) u nadležnosti su suda u Ljubljani, i rješavaju se u skladu s pozitivnim propisima Republike Slovenije. Korištenjem ovih Internetskih stranica Krajnji korisnik pristaje da je bilo koji spor ili zahtjev, proizašao iz, ili koji je u vezi s ovim Uvjetima, ili u vezi s njihovim provođenjem, u nadležnosti suda u Ljubljani.

U daljnjem tekstu Općih uvjeta, radi bolje jasnoće i razumijevanja teksta, umjesto termina Krajnji korisnik bit će korišten termin Kupac u situaciji kada je između Krajnjeg korisnika i MiniMe d.o.o. sklopljen Ugovor o kupoprodaji. Također, iz istog razloga umjesto termina Tvrtka MiniMe d.o.o bit će korišten termin MiniMe d.o.o., dok se termin MiniMe koristi kao ime Internet trgovine, web stranice i sl.

Jezik

Jezik komunikacije na stranici www.minime-beba.com.hr je hrvatski standardni književni jezik.

Cijene

Cijene su izražene u kunama (HRK) ili u eurima (EUR), sadrže PDV (22%).

Cijena robe utvrđena je za svaki proizvod pojedinačno. Proces upisivanja cijene na stranicu za svaki proizvod podložan je kontroli u više razina, no bez obzira na to postoji mogućnost nastanka greške jer je u pitanju ljudski faktor, a po prirodi stvari ne može se raditi o automatskom unosu.

Takve situacije su izvanredne i za njih se MiniMe d.o.o. unaprijed ispričava svojim kupcima jer će ih biti prisiljen obavijestiti o nastaloj situaciji, pogrešnoj cijeni za određeni proizvod te nemogućnosti isporuke po konkretnoj narudžbi kupca.

Akcijska prodaja

Tvrtka MiniMe d.o.o će periodično, po svojoj odluci stavljati određene proizvode na akcijsku prodaju.

Ti proizvodi će biti dostupni pod istim uvjetima svim kupcima ili će biti dostupni kupcima određene, točno specificirane skupine. Uvjeti akcijske prodaje bit će detaljno opisani, posebice trajanje akcijske prodaje, ograničenje količina robe, visina popusta i sl.

Nakon proteka roka akcijske prodaje, tvrtka MiniMe d.o.o neće primati nove narudžbe po uvjetima koji se odnose na akcijsku prodaju kojoj je istekao rok.

Narudžba

Proces naručivanja na MiniMe web trgovini je opisan ovdje:

KORAK: Nakon što se pronašli proizvod koji želite naručiti, klikom na „Naruči“ dodajete ga u košaricu. Ako je to sve što želite naručiti, kliknite na „Sljedeći korak“.
Ako želite naručiti još proizvoda, istim postupkom ih dodajte u košaricu. Stanje u košarici možete uvijek provjeriti klikom na „Košarica“ u gornjem desnom kutu MiniMe Internet stranice.

KORAK: Kada ste odabrali sve proizvode i kliknuli „Sljedeći korak“ potrebno je ispuniti obrazac sa informacijama potrebnim za dostavu i naplatu. Polja označena zvjezdicom obavezno treba popuniti.

KORAK: Narudžbu završavate klikom na „Završi narudžbu“. Nakon završetka narudžbe primit ćete mail u kojem će biti navedeni svi proizvodi koje ste naručili i napisani podaci koje ste upisali u obrazac.
Popust za gotovinsko plaćanje ili popust na temelju „Koda za popust“ neće se obračunati automatski u narudžbi već prilikom izrade računa. Račun izdaje MiniMe d.o.o.
Netko od djelatnika MiniMe d.o.o. kontaktirat će Vas telefonski ili e-mailom radi potvrde raspoloživosti odabranog proizvoda i dogovora oko dostave. Djelatnici tvrtke MiniMe d.o.o o obavijestit će Krajnjeg korisnika, mailom ili telefonski, o konačno iznosu njegove narudžbe.

KORAK: Nakon što Vas kontaktira netko od djelatnika MiniMe d.o.o, mailom ili telefonski, i Vi potvrdite narudžbu, MiniMe d.o.o šalje Vam naručene proizvode.

Zbog velikog broja narudžbi koje se istovremeno predaju na MiniMe web trgovini može se dogoditi da informacija o raspoloživosti proizvoda ne bude istovjetna sa stanjem na skladištu MiniMe d.o.o dobavljača. Takva situacija je izvanredna i ne traje dugo.

Tvrtka MiniMe d.o.o će poduzeti sve potrebne mjere i angažirati sve moguće resurse kako bi ispunio u primjerenom roku isporuku naručenog proizvoda. U slučaju da MiniMe d.o.o dobavljač nema na raspolaganju naručeni proizvod, o tome će obavijestiti kupca i ponuditi mu mogućnost kupnje proizvoda s MiniMe web trgovine koji je raspoloživ za isporuku i koji je po svojim karakteristikama najbliži proizvodu koji nije moguće isporučiti. Tvrtka MiniMe d.o.o otklanja odgovornost za posljedice opisane izvanredne situacije.

Vaša narudžba se smatra potvrđenom i valjanom tek kada je kreiran račun.

Isporuka

Ako Krajnji korisnik ne primi robu ili obavijest o isporuci nakon što je poslana u očekivanom vremenu, kupac mora o tome obavijestiti prodavatelja na e-mail: info@minime.si da bi se poduzele radnje pronalaska pošiljke.

Ukoliko Krajnji korisnik iz nekog razloga ne preuzme pošiljku te se ista vrati tvrtki MiniMe d.o.o., MiniMe d.o.o. će novu dostavu naplatiti.

Ako Krajnji korisnik odbije primiti robu koju je naručio bez valjanog razloga, MiniMe d.o.o. ima pravo tražiti od kupca nadoknadu svih troškova koji su vezani za isporuku.

Tvrtka MiniMe d.o.o. se obvezuje poslati pošiljku Krajnjem korisniku odmah nakon potvrde narudžbe, primitka uplate, odnosno nakon što dobije autorizaciju troška od kartične kuće.

Nakon što dostavljač (tvrtka koja vrši dostavu) zaprimi pošiljku od tvrtke MiniMe d.o.o, MiniMe d.o.o više nije odgovoran za daljnji tijek isporuke i eventualna kašnjenja te probleme koji mogu nastati u vezi s daljnjom manipulacijom i isporukom robe.

Dostava se vrši do ulaza u stambeni objekt željene adrese.

Poštarina

Dostava je besplatna ako Vaša narudžba iznosi više od 40,00€ (EUR).

Ukoliko je narudžba manja od 40,00€ (EUR) cijena dostave iznosi 4€ (EUR)

Trajanje i raskid ugovora (jednostrani raskid ugovora od strane kupca)

Ugovor koji Krajnji korisnik sklapa s MiniMe d.o.o. za kupoprodaju proizvoda i usluga je jednokratan ugovor o kupoprodaji proizvoda ili usluga koji je konzumiran isporukom robe ili usluge od strane MiniMe d.o.o te izvršenim plaćanjem od strane Krajnjeg korisnika, u slučaju da ne bude raskinut. Ovi Opći uvjeti poslovanja sastavni su dio Ugovora o kupoprodaji između MiniMe d.o.o i kupca.

Prema pravu EU-a MiniMe d.o.o. je odgovorana za nesukladnost koja postane očita u minimalnom roku od dvije godine od isporuke robe, a nacionalnim zakonima potrošaču mogu biti osigurata dodatna prava.

Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača ovlašteni ste jednostrano raskinuti ugovor ne navodeći razloge za to u roku od 14 dana od datuma isporuke proizvoda, odnosno isporuke zadnjeg proizvoda iz narudžbe.

Standardni informacijski obrazac za jednostrani raskid ugovora možete preuzeti ovdje.

Ugovor možete jednostrano raskinuti koristeći spomenuti obrazac ili putem bilo koje druge nedvosmislene izjave u kojoj izražavate svoju volju da raskinete ugovor na trajnom mediju.

Vaš zahtjev za zamjenu ispravnog proizvoda (npr. neodgovarajući broj odjeće, neodgovarajuća boja proizvoda) koji ste kupili smatrat će se jednostranim raskidom, pa Vas molimo da u tom slučaju obavezno ispunite obrazac za povrat proizvoda koji ste dobili uz proizvod kako bismo znali da želite zamjenu proizvoda. Proizvode (povrat ili zamjena) potrebno je dostaviti na adresu: MiniMe, Tbilisijska ulica 59, 1000 Ljubljana; SI-Slovenia

U slučaju jednostranog raskida ugovora postupat ćemo prema Zakonu o zaštiti potrošača odnosno Zakonu o obveznim odnosima. Povrat plaćenog izvršit ćemo Vam nakon što nam roba bude vraćena. Povrat robe nam morate izvršiti bez odgađanja, a najkasnije u roku 14 dana od dana kada ste nam izjavili jednostrani raskid ugovora.

Kupac je prema Zakonu o zaštiti potrošača dužan snositi izravne troškove povrata robe ako koristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora, a ukoliko kupac želi može se obratiti MiniMe d.o.o na info broj 00386 41 760 900 ili mail adresu info@minime.si radi pribavljanja obavijesti o načinu, mogućnostima i uvjetima vraćanja proizvoda od strane MiniMe d.o.o.

Kupac je sukladno članku 77. stavak 5. Zakona o zaštiti potrošača odgovoran za svako umanjenje vrijednosti kupljenog proizvoda koje je rezultat rukovanja kupljenim proizvodom.

Slijedom toga MiniMe d.o.o preporuča svojim kupcima:

dobro pogledajte karakteristike proizvoda koji su navedeni u ponudi na Internet stranici MiniMe prilikom izbora proizvoda,

ako je ambalaža oštećena nemojte preuzimati proizvod, nego dostavljaču skrenite pažnju na oštećenje ambalaže i zatražite da proizvod vrati MiniMe d.o.o, jer se u suprotnom smatra da ste preuzeli proizvod s neoštećenom ambalažom,

ako je ambalaža neoštećena i preuzeli ste proizvod, pažljivo skinite ambalažu uz što manje oštećivanje jer oštećena ambalaža umanjuje vrijednost proizvoda (postoci u tablici broj 1),

pregledajte proizvod, ako ima vidljivih oštećenja (npr. slomljen je dio, ogreben proizvod što je nastalo uslijed transporta ili krivog skladištenja) što prije obavijestite MiniMe d.o.o i vratite proizvod bez da ste ga koristili, jer svako daljnje rukovanje proizvodom umanjuje vrijednost proizvoda,

ako proizvod nema vidljivih oštećenja, pregledajte proizvod, njegovu prirodu, obilježja i funkcionalnost (npr. aktivirajte uređaj na struju ili bateriju, pregledajte funkcionalnost igračke, sklopite i rasklopite kolica, provjerite pojase u autosjedalici, provjerite rade li motori auta na akumulator prije nego što stavite kotače) i ako niste zadovoljni proizvodom možete ga vratiti, ali nemojte proizvod koristiti, njime rukovati, jer svako daljnje rukovanje proizvodom umanjuje vrijednost proizvoda.

Rukovanjem/korištenjem proizvoda smatra se primjerice za kolica – vožnja kolica na otvorenom, za autosjedalice – korištenje u automobilu, za aute na akumulator – vožnja auta, za posteljine – pranje posteljine, edukativne podloge – pranje podloge. Rukovanje proizvodom umanjuje vrijednost proizvoda te će MiniMe d.o.o. postupati prema donjoj tablici broj 2.

Tablica 1. Postotak umanjenja iznosa povrata obzirom na stanje originalne ambalaže vraćenog proizvoda

 Stanje ambalaže
 Neoštećena ambalažaOštećena ambalažaBez orginalne ambalaže
Dječja oprema0%10%20%
Auti na akumulator0%10%20%
Igračke0%10%20%
Posteljine0%10%20%
Madraci0%10%20%
Namještaj0%10%20%
Dodaci za dječju opremu0%10%20%
Edukativni madarci0%10%20%
OstaloOvisi o procijeni službenog servisa ili dobavljača


Tablica 2. Postotak umanjenja iznosa povrata obzirom na stanje vraćenog proizvoda:

 Stanje proizvoda
 Proizvod originalno zapakiranProizvod nije korišten, već je isključivo isprobana funkcionalnostProizvod korišten / oštećen
Dječja oprema0%0%Ovisno o procijeni štete od strane službenog servisa ili dobavljača
Auti na akumulator0%0%Ovisno o procijeni štete od strane službenog servisa ili dobavljača
Igračke0%0%Ovisno o procijeni štete od strane službenog servisa ili dobavljača
Posteljine0%0%Ovisno o procijeni štete od strane službenog servisa ili dobavljača
Madraci0%0%Ovisno o procijeni štete od strane službenog servisa ili dobavljača
Namještaj0%0%Ovisno o procijeni štete od strane službenog servisa ili dobavljača
Dodaci za dječju opremu0%0%Ovisno o procijeni štete od strane službenog servisa ili dobavljača
Edukativni madarci0%0%Ovisno o procijeni štete od strane službenog servisa ili dobavljača
OstaloOvisi o procijeni službenog servisa ili dobavljača

U slučaju da kupac naruči robu i odbije ju primiti bez razloga (ambalaža nije oštećena), MiniMe d.o.o ima pravo uskratiti od uplaćenog iznosa kupoprodajne cijene iznos izravnih troškova povrata proizvoda. MiniMe d.o.o odgovara za materijalne nedostatke stvari koje prodaje na svojim stranicama sukladno pozitivnim propisima posebice Zakonu o obveznim odnosima Republike Hrvatske.

MiniMe d.o.o u suradnji sa servisom određuje u koju kategoriju spada vraćeni proizvod nakon primitka proizvoda.

Obavijest o statusu vraćenog proizvoda i ostvarenom iznosu povrata kupac će primiti u roku od 10 dana putem maila. Povrat novčanih sredstava kupcu bit će odrađen najkasnije u roku od 5 dana od datuma upućivanja obavijesti kupcu.

Cjelovite informacije vezane uz pravo kupca na jednostrani raskid ugovora možete pronaći na ovom linku: Zakon o zaštiti potrošača.

MiniMe d.o.o. utvrđuje uvjete povrata - postotke umanjenja iznosa povrata kupcu uslijed umanjenja vrijednosti proizvoda.

Pisani prigovor, odgovor, obavijesti

Posebnom regulativom Europske unije, od 15. 02. 2016. diljem cijele EU sporove vezane uz online kupnju biti će moguće riješiti putem ODR platforme kojoj možete pristupiti ovdje.

To znači da ukoliko naiđete na problem tijekom online kupnje unutar EU (neispravan proizvod, nemogućnost zamjene proizvoda itd.) svoj prigovor možete na brži i jednostavniji način podnijeti na gornjem linku.

Platformu mogu koristiti i potrošači i trgovci, a prigovor je moguće podnijeti na bilo kojem od 23 službena jezika EU

U slučaju da ste iz bilo kojeg razloga nezadovoljni možete uputiti prigovor MiniMe d.o.o.

MiniMe d.o.o vam omogućuje podnošenje pisanog prigovora putem pošte, telefona 00386 41 760 900 ili putem maila info@minime.si Adresa za slanje pisano prigovora je Tbilisijska ulica 59, 1000 Ljubljana, Slovenija

Radi što bržeg utvrđivanja konkretne narudžbe na koju imate prigovor, u prigovoru navedite broj narudžbe, broj računa i slike vezane uz prigovor. MiniMe d.o.o će vam potvrditi primitak prigovora pisanim putem bez odgađanja, a odgovor vam po Zakonu mora stići u roku od 15 (petnaest) dana od dana zaprimljenog prigovora.

Načini plaćanja

Sve cijene izražene su u kunama ili u eurima (EUR) i u cijenama je sadržan PDV (22%).

MiniMe web trgovina vam omogućuje kupnju odabranih proizvoda plaćanjem:

Pouzećem

Po ponudi općom uplatnicom ili Internet bankarstvom

Kreditnim karticama

1. Plaćanje gotovinom po primitku pošiljke:

Opcija plaćanja pouzećem vam omogućuje da iznos narudžbe podmirite prilikom same dostave na navedenu adresu, tek kada robu vidite pred sobom. Plaćanje pouzećem se vrši isključivo u gotovini, dostavljaču prilikom same isporuke na navedenu adresu. U slučaju da primatelj nije u mogućnosti zaprimiti pošiljku na definiranoj dostavnoj adresi u trenutku dostave, dostavljač ostavlja obavijest o prispijeću pošiljke.

2. Plaćanje kreditnim karticama:

Jednokratno

Za plaćanje kreditnim karticama na rate tvrtki MiniMe d.o.o. bit će potrebni određeni podaci sa kreditne kartice: ime i prezime, broj kreditne kartice i datum valjanosti kreditne kartice.

Ako ste prilikom naručivanja proizvoda odabrali da želite da Vas kontaktiramo telefonski, djelatnici tvrtke MiniMe d.o.o. će Vas telefonski zatražiti informacije potrebne za plaćanje kreditnim karticama na rate.

Ako ste prilikom naručivanja proizvoda odabrali da želite da Vas kontaktiramo putem e-maila, djelatnici tvrtke MiniMe d.o.o. će Vas putem e-maila zatražiti informacije potrebne za plaćanje kreditnim karticama na rate. Potrebne informacije možete poslati mailom ili nazvati na broj 00386 41 760 900 i putem telefona dati djelatnicima tvrtke MiniMe d.o.o.

3. Internet bankarstvo:

Kod izbora ovog načina plaćanja, na svoju email adresu ćete dobiti predračun sa svim podacima potrebnim za uplatu, uključujući broj računa na koji trebate uplatiti vrijednost narudžbe. Uplatu potom možete izvršiti korištenjem internet bankarstva ili načinom na koji inače plaćate svoje račune - putem banke, pošte, Fine ili sl.

Po zaprimljenoj uplati, poslat ćemo vam naručene proizvode.

Plaćene narudžbe odabranih proizvoda možete osobno preuzeti u našoj trgovini MiniMe:
Trgovina MiniMe, Tbilisijska ulica 59, 1000 Ljubljana, SLOVENIA

Prilikom osobnog preuzimanja, molimo vas da prvo provjerite je li roba spremna za preuzimanje na broj telefona 00386 41 760 900. Osobno preuzimanje robe kod nas u skladištu je besplatno te se ne naplaćuju troškovi dostave.

NAPOMENA: za virmanske uplate, roba se isporučuje tek nakon što uplatu proknjižimo (prema izvodima iz banke - u pravilu, sljedeći radni dan), pa Vas, isto tako molimo, da prethodno provjerite stanje pošiljke na broju telefona 00386 41 760 900.

Garancija i servis

Jamstvo, tehničke upute, upute za sklapanje te upute za uporabu nalaze se priložene uz proizvod, te u smislu čl.42. st 6 Zakona o zaštiti potrošača, MiniMe d.o.o smatra da je Kupac time na jasan i razumljiv način unaprijed obavješten o tim podacima vezanim uz proizvod kao i postojanju usluga koje se nude nakon prodaje.

Ukoliko uređaj trebate servisirati, molimo da provjerite dokumentaciju o ovlaštenom servisu koju ste dobili uz uređaj te postupite u skladu s uputama ovlaštenog servisa.

Ukoliko proizvod ima jamstvo te se na proizvodu pojavi kvar unutar jamstvenog roka kupac je ovlašten izravno kontaktirati ovlašteni servis u skladu s uputama na jamstvenom listu.

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja ili vam treba bilo kakvo pojašnjenje molimo da nas kontaktirate na telefon 00386 41 760 900 ili putem e-maila: info@minime.si.

MiniMe d.o.o. bazira svoje jamstvene uvjete i garancije na garancijama koje izdaje proizvođač artikla, te niti malo ne odstupa od toga. Ukoliko je na jamstvenom listu kao ovlašteni servis navedena druga tvrtka potrebno ih je osobno kontaktirati i dogovoriti detalje oko dostave robe na servis.

Izjava o povjerljivosti

Izjava o povjerljivosti je sastavni dio ovih Općih uvjeta poslovanja i može se pročitati ovdje

Ova izjava o povjerljivosti podataka odnosi se na povjerljivost podataka koji se nalaze na Internet stranici www.minime-beba.com.hr i koje su korištenjem te stranice prikupljene i pohranjene u bazama podataka tvrtke MiniMe d.o.o.

Tvrtka MiniMe d.o.o. kao pružatelj usluga Internetske stranice www.minime-beba.com.hr pridržava se zakonskih propisa sa ciljem zaštite privatnosti korisnika.

Upućuju se Krajnji korisnici da pročitaju sve navedeno na ovoj stranici kako bi lakše razumjeli koje informacije MiniMe d.o.o. prikuplja i kako ih koristi.

Krajnji korisnik koji ima bilo kakva pitanja u vezi povjerljivosti podataka može poslati e-mail poruku na adresu info@minime.si.

Upućuju se Krajnji korisnici da pažljivo pročitaju ovu izjavu o povjerljivosti podataka. Pristupanjem ili uporabom naše internetske stranice, Krajnji korisnik potvrđuje da je pročitao, razumio i da se slaže sa svim uvjetima povjerljivosti podataka i načinima uporabe www.minime-beba.com.hr internetske stranice.

Ukoliko se Krajnji korisnik ne slaže s ovom Izjavom o povjerljivosti, upućujemo Krajnjeg korisnika da napusti te ne pristupa i ne koristi Internetsku stranicu www.minime-beba.com.hr.

Ovu izjavu o povjerljivosti podataka MiniMe d.o.o. može izmijeniti u bilo kojem trenutku objavljivanjem izmijenjenog teksta izjave o povjerljivosti podataka u dijelu ""Povjerljivost podataka"" na Internet stranici. Izmjene izjave o povjerljivosti podataka stupa na snagu odmah nakon objave na Internetskoj stranici www.minime-beba.com.hr.

Svaki Krajnji korisnik sam je odgovoran i dužan periodično pregledati ovu stranicu i proučiti bilo kakve promjene u Izjavi o povjerljivosti podataka. Nastavak uporabe ove Internetske stranice od strane Krajnjeg korisnika nakon stupanja na snagu takvih izmjena, podrazumijeva da Krajnji korisnik potvrđuje i prihvaća sve uvjete tako izmijenjene Izjave o povjerljivosti podataka.

Tvrtka MiniMe d.o.o. prikuplja informacije koje identificiraju specifičnog Krajnjeg korisnika. Kada se Krajnji korisnik uključi u određene aktivnosti na www.minime-beba.com.hr Internetskoj stranici, kao što su naručivanje proizvoda, ispunjavanje anketa, objavljivanje komentara, slanje povratnih informacija, učlanjenje u Klub MiniMe, MiniMe d.o.o. može od Krajnjeg Korisnika zatražiti pružanje određenih informacija o sebi kao što su ime i prezime, adresa (uključujući poštanski broj), e-mail adresa, telefonski broj i datum rođenja, informacije o broju kreditne kartice, datum valjanosti, određeni kod za autorizaciju te druge s tim povezane informacije. Tvrtka MiniMe d.o.o. ili njegov Pružatelj usluga distribucije robe, također može od Krajnjeg Korisnika zatražiti na uvid njegovu osobnu iskaznicu odnosno zatražiti suglasnost za skeniranje osobne iskaznicu u trenutku isporuke paketa prilikom preuzimanja robe osobno od strane Krajnjeg Korisnika a sve u svrhu evidencije o tome tko je preuzeo paket te prilaganja tog dokumenta o Evidenciji kupaca kataloške prodaje.

Uključivanje u Identifikacijske aktivnosti i davanje osobnih podataka je odluka Krajnjeg korisnika. Ako Krajnji korisnik ne pruži te obavezne informacije za određenu aktivnost koja ih zahtijeva, neće mu biti dopušteno uključivanje u takvu aktivnost.

Tvrtka MiniMe d.o.o. neće dijeliti osobne podatke Krajnjeg korisnika s drugim stranama osim u slučajevima navedenim u slijedećoj točki i u situaciji kada to pozitivni propisi zahtijevaju.

Osobne podatke će MiniMe d.o.o. koristiti za slanje i distribuciju administrativnih i promocijskih e-mail poruka, analizu podataka, obradu plaćanja kreditnim karticama. Tvrtka MiniMe d.o.o. može podijeliti osobne podatke Krajnjeg korisnika s Pružateljima usluga distribucije robe za ispunjavanje narudžbi, isporuku paketa, slanje zemaljske pošte i e-mail pošte.

Krajnji korisnik ima mogućnost pristupa i promjene osobnih podataka koje pruži MiniMe d.o.o. Krajnji korisnik može promijeniti bilo koju od svojih osobnih podataka slanjem e-mail poruke na info@minime.si. U toj e-mail poruci Krajnji korisnik treba navesti svoje ime i prezime, adresu i e-mail adresu, te koje informacije želi nadopuniti.

Tvrtka MiniMe d.o.o može članovima Kluba MiniMe slati Promocijske e-mail poruke. Ukoliko Krajnji korisnik ne želite primati e-mail poruke u bilo kojem trenutku nakon primitka promocijske e-mail poruke može odabrati opciju otkazivanja primanja e-mail poruka klikom na link „unsubscribe from this list“ koji se nalazi na dnu e-maila.

Zaštitu podataka MiniMe d.o.o. uzima ozbiljno i poduzete su razne mjere opreza kako bi zaštitili osobne podatke. Nažalost, niti jedan prijenos podataka preko Interneta, ili bilo koje bežične mreže ne može biti 100% siguran. Kao posljedica toga, iako MiniMe d.o.o provodi komercijalno razumne zaštitne mjere za zaštitu podataka ne može jamčiti zaštitu bilo koje informacije prenesene na, ili s www.minime-beba.com.hr Internetske stranice te nije odgovoran za radnje bilo koje treće strane koja takve informacije primi.

Maloljetnici mlađi od 14. godina ne smiju koristiti www.minime-beba.com.hr Internetsku stranicu. Internetska stranica www.minime-beba.com.hr nije dizajnirana na način da privuče bilo koga tko je mlađi od 14. godina.


Ograničenja u ostvarivanju prava na raskid ugovora

Proizvodi moraju biti nekorišteni, neoštećeni i u originalnom pakiranju, jer u suprotnom potrošač odgovara za smanjenje vrijednosti ili štetu koju time uzrokuje poduzeću. Mogućnost povrata ne vrijedi za:

  • robu koja je brzo kvarljiva ili kojoj je (u vrijeme povrata) već istekao rok uporabe,
  • softver, audio i video medije, ako je kupac otvorio sigurnosni pečat,
  • zapečaćenu robu koja nije pogodna za povrat zbog zaštite zdravlja ili higijenskih razloga, ako je potrošač nakon dostave otvorio pečat,
  • robu koja je na outlet prodaji, zbog greške, oštećenja koja su jasno navedena na internetskoj stranici ili zato što je roba izložbeni primjerak.

Uvjete poslovanja možete preuzeti ovdje.

© MiniMe. Online store by Shopamine. Postavke kolačićaMoji podaci

Na web mjestu MiniMe, osim obveznih kolačića, koristimo i analitičke i reklamne kolačiće, kao i kolačiće društvenih mreža.

Ako se slažete s ovim, kliknite gumb Potvrdi. Za detaljan opis i postavku upotrebe pojedinih kolačića kliknite gumb Postavke kolačića.

×
Upravljanje kolačićima na web stranici MiniMe
Obavezni kolačići

su kolačići koji su neophodni za pravilno funkcioniranje web stranice i bez njih prijenos poruka u komunikacijskoj mreži ne bi bio moguć. Ovi su kolačići također potrebni kako bi vam u tvrtki mogli ponuditi usluge dostupne na našoj web stranici. Omogućuju vam prijavu na korisnički profil, odabir jezika, pristajanje na uvjete i identificiranje korisničke sesije. Nismo obvezni dobiti suglasnost za njihovu upotrebu.

Analitički kolačići

Ovi kolačići pomažu nam da shvatimo kako naši posjetitelji koriste našu web stranicu. Uz njihovu pomoć poboljšavamo korisničko iskustvo i identificiramo korisničke zahtjeve i trendove.Ove kolačiće koristimo samo ako ste se izričito složili s tim.

Kolačići za oglašavanje

Dodaci i alati trećih strana koji se koriste kao kolačići omogućuju rad funkcionalnosti, pomažu u analizi učestalosti posjeta i načinu korištenja web stranica. Ako se pojedinac ne složi s njihovim korištenjem, kolačići se neće instalirati, ali može se dogoditi da neke zanimljive značajke pojedinog web mjesta neće biti dostupne. Ove kolačiće koristimo samo ako ste se izričito složili s tim.

Kolačići društvenih mreža

Omogućuju pružanje sadržaja za objavljivanje na društvenim mrežama i bilježenje vaših odluka kako bi mogli pružiti osobnije i poboljšano korisničko iskustvo.Ove kolačiće koristimo samo ako ste prijavljeni na Twitter, Facebook ili Google korisnički račun prilikom korištenja web stranice.

1. O kolačićima općenito1.1. Što su kolačići

Kolačići su male tekstualne datoteke koje većina suvremenih web stranica pohranjuje na uređajima korisnika, odnosno osoba koje svojim uređajima pristupaju određenim internetskim stranicama. Njihova pohrana podkontrolom korisnika, jer u pregledniku koji koriste mogu ograničiti ili onemogućiti pohranu kolačića.

Također kada posjetite web mjesto i njegove podstranice te prilikom obavljanja radnji na njemu, određeni se kolačići automatski odnosno uz vaš izričiti pristanak postavljaju na vaše računalo, telefon ili tablet, putem kojih se mogu bilježiti različiti podaci.

1.2. Kako djeluju i zašto su nam potrebni?

Svakom posjetitelju ili kupcu na početku svake upotrebe internetske trgovine dodjeljuje se kolačić za identificiranje i osiguravanje sljedivosti (tj. “cookie”). Poslužitelji koje tvrtki pruža podizvođač automatski prikupljaju podatke o tome kako posjetitelji, trgovci ili kupci koriste internetsku trgovinu i pohranjuju te podatke u obliku dnevnika korištenja (tj. “cookie”).

Poslužitelji pohranjuju informacije o korištenju internetske trgovine, statistiku i IP brojeve. Podatke o korištenju internetske trgovine od strane kupaca tvrtka može koristiti za anonimne statistike usluge obrade koje služe za poboljšanje korisničkog iskustva i za plasiranje proizvoda i / ili usluga putem internetske trgovine.

Posredno i nakon pribavljanja pristanka, internetska trgovina može pohraniti i kolačiće vanjskih usluga (npr. Google Analytics) na uređaju posjetitelja ili kupca koji se koriste za prikupljanje podataka o posjetama web mjestu. Što se tiče vanjskih usluga, primjenjuju se pravila i opći uvjeti za obradu osobnih podataka koji su dostupni na donjim poveznicama.

2. Dopuštenje za upotrebu kolačića

Ako su vaše postavke u pregledniku s kojim posjećujete web stranicu takve da prihvaćaju kolačiće, to znači da pristajete na njihovu upotrebu. Ako ne želite koristiti kolačiće na web mjestu ili ih želite ukloniti, možete pročitati postupak u nastavku. Međutim, uklanjanje ili blokiranje kolačića može rezultirati neoptimalnom izvedbom web stranice.

3. Obavezni i neobavezni kolačići i vaš pristanak 3.1. Tvrtka za upotrebu obveznih kolačića nije dužna pridobiti vaš pristanak (obvezni kolačići):

Obvezni kolačići su kolačići ključni za pravilno funkcioniranje web stranice i bez njih prijenos poruka u komunikacijskoj mreži ne bi bio moguć. TOvi su kolačići također potrebni kako bi vam tvrtka mogla ponuditi usluge dostupne na našoj web stranici. Omogućuju vam prijavu na korisnički profil, odabir jezika, pristajanje na uvjete i identificiranje korisničke sesije.

3.2. Kolačići koji nisu potrebni sa stajališta normalnog rada web stranice i za koje smo dužni dobiti vašu suglasnost (neobavezni kolačići):

Analitički kolačići

Ovi kolačići pomažu nam da shvatimo kako naši posjetitelji koriste našu web stranicu. Uz njihovu pomoć poboljšavamo korisničko iskustvo i identificiramo korisničke zahtjeve i trendove.Ove kolačiće koristimo samo ako ste se izričito složili s tim.

Kolačići za oglašavanje

Dodaci i alati trećih strana koji se koriste kao kolačići omogućuju rad funkcionalnosti, pomažu u analizi učestalosti posjeta i načinu korištenja web stranica. Ako se pojedinac ne složi s njihovim korištenjem, kolačići se neće instalirati, ali može se dogoditi da neke zanimljive značajke pojedinog web mjesta neće biti dostupne. Ove kolačiće koristimo samo ako ste se izričito složili s tim.

Kolačići društvenih mreža

Omogućuju pružanje sadržaja za objavljivanje na društvenim mrežama i bilježenje vaših odluka kako bi mogli pružiti osobnije i poboljšano korisničko iskustvo.Ove kolačiće koristimo samo ako ste prijavljeni na Twitter, Facebook ili Google korisnički račun prilikom korištenja web stranice.

4. Kako upravljati kolačićima?

Kolačićima možete upravljati klikom na vezu "Postavke kolačića" u podnožju web stranice.

Također možete kontrolirati i mijenjati postavke kolačića u svom web pregledniku.

U slučaju da želite izbrisati kolačiće sa svog uređaja, savjetujemo vam da slijedite opisane postupke, koji će najvjerojatnije ograničiti funkcionalnost ne samo naše web stranice, već i većine drugih web stranica, jer je upotreba kolačića konstanta u velikoj većini suvremenih web mjesta.